Zakład Usług

Budowlano - Montażowych

Firma "WODMEL" powstała w 1991 roku. Prowadzimy usługi w zakresie: budowy kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody, melioracji i konserwacji urządzeń melioracyjnych, oraz budowy dróg, placów chodników, układanie bruku, małej architektury ogrodowej.

Od 2001 roku posiadamy certyfikat Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego. Od 2005 roku Certyfikat Fair Play. Zostaliśmy uhonorowani również Gryfem Powiatu Dębickiego. Firma bierze udział w programie Państwowej Inspakcji Pracy "Pracodawca. Program Pracy Bezpiecznej". W roku 2010 uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, po to aby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Nie blokując tych plików wyrażasz zgodę na zapisywanie ich przez nasz serwis.