Zasady przetwarzania danych osobowych i Polityka Prywatności

Zakład Usług Budowlano-Montażowych WODMEL R.Śniegowski E.Pociask spółka jawna pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy. Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest: Zakład Usług Budowlano-Montażowych WODMEL R.Śniegowski E.Pociask spółka jawna, ul. Cmentarna 25, 39-200 Dębica, REGON: 850065151, NIP: 8720006934.
  • W celu uzyskania informacji na temat jak Twoje dane osobowe są przetwarzane skontaktuj się z Administratorem. Możesz to zrobić przesyłając np. informację na adres siedziby Administratora albo na następujący adres poczty elektronicznej (mailowej): [email protected]
  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane: – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu przeprowadzenia procesu poprzedzającego zawarcie umowy lub w celach marketingowych (w szczególności w przypadku pozyskania danych osobowych za pomocą formularza zawartego na stronie internetowej), – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – w celu zatrudnienia nowego pracownika, – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w celu zawarcia i następnie realizacji umowy, – jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – w szczególności w celu dochodzenia roszczeń po zakończeniu obowiązywania umowy.
  • Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: – imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz inne dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy – w celu przeprowadzenia procesu poprzedzającego zawarcie umowy lub w celach marketingowych (w szczególności w przypadku pozyskania danych osobowych za pomocą formularza zawartego na stronie internetowej), – dane określone w Kodeksie Pracy oraz inne dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych w celu zatrudnienia nowego pracownika, – imię, nazwisko, adres, siedziba, PESEL, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (mailowej), oraz inne dane osobowe niezbędne do realizacji umowy – w celu zawarcia i następnie realizacji umowy, – dane osobowe zawarte w umowie – jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń po zakończeniu obowiązywania umowy.
  • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Twoje Dane osobowe będą przechowywane: – do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż rok od zebrania danych osobowych – w przypadku, gdy została udzielona taka zgoda, – przez okres rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od rozpoczęcia procesu rekrutacji, oraz przez okres na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrażona zostanie taka zgoda, a następnie mogą być archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa (w przypadku osoby, która zostanie zatrudniona), – przez okres trwania umowy – w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i następnie realizacji umowy, – przez okres 3 lat od zakończenia umowy – jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń z umowy, – w czasie określonym przepisami prawa – w przypadku, gdy dane osobowe będą archiwizowane.
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich uprawnień prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: [email protected]
  • Posiadasz prawo wniesienia skargi: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Podanie danych osobowych na podstawie zgody oraz w w celu realizacji umowy nie jest obowiązkowe, ale konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies  (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.wodmel.net.pl Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/